ceník

Ceník

Diagnostika, prevence a náprava poruch učení, chování ADHD a DOV

Vstupní vyšetření školní – do 90 min.                  1.400,-Kč           (v ceně je konzultace a nácvik 1. lekce)

Vstupní vyšetření předškolní – do 90 min.           1.100,-Kč             (v ceně je konzultace a nácvik 1. lekce)

Další doplňková vyšetření – do 60 min.                 700,-Kč                pro děti s aktuální zprávou z PPP, SPC

(v ceně je konzultace a nácvik 1. lekce)

Kontrola / konzultace /nácvik do 45 min.                600,-Kč

Materiál k terapeutickému cvičení                          200, -Kč

Potvrzení o nápravě                                              200,- Kč

Terapie (EFT, NLP)

Dospělí a děti – do 60 min.                     1200,-Kč – 600, – Kč

Předškolní děti – do 30 min.                   500,-Kč – 600,- Kč

EAV test ( k výběru produktů)                 500,- kč ( pro členy klubu energy sleva 100,-kč)

reflexní masáž nohou 55 minut              700,- Kč

baňkování 55 minut                                700,- Kč