úvodní stránka

Iveta Coubalová

akreditovaný pedagog a terapeut

  • Prevence a náprava poruch učení , dílčích oslabení výkonu ve školní praxi (DOV), chování, poruchy prožívání a učení prožívání z komplexního hlediska
  • Poradenství pro děti i dospělé
  • Terapie (EFT, NLP) – řešení psychických a psychosomatických příčin
  • EAV diagnostika přístrojem supertronic, fytoterapie energy