ceník

Ceník

Diagnostika, prevence a náprava poruch učení, chování ADHD a DOV

Vstupní vyšetření školní – do 90 min.                  1.100,-Kč           (v ceně je konzultace a nácvik 1. lekce)

Vstupní vyšetření předškolní – do 90 min.           1.000,-Kč             (v ceně je konzultace a nácvik 1. lekce)

Další doplňková vyšetření – do 60 min.                 700,-Kč                pro děti s aktuální zprávou z PPP, SPC

(v ceně je konzultace a nácvik 1. lekce)

Kontrola / konzultace /nácvik do 45 min.                500,-Kč

Materiál k terapeutickému cvičení                          200,-Kč

Potvrzení o nápravě                                              200,- Kč

Terapie (EFT, NLP)

Dospělí a děti – do 60 min.                     600,-Kč – 1.000,-Kč

Předškolní děti – do 30 min.                   300,-Kč – 600,-Kč

EAV test ( k výběru produktů)                  250,- kč ( pro členy klubu energy sleva 50,-kč)